News

Here you can find the newest events and happenings in our town with links to the various partner organisations that organise them. Be happy, be active!

CV clinic services :

Tony Khalil  from Luckan will be  available in the CV clinic  to support you and help you write your CV or update it if needed before meeting your potential employer. CV clinic will offer you the opportunity to have a professional CV. Book an appointment by sending an email to tony.khalil@luckan.fi.

Practice your interview skills

Simulated job interview 9:00 12:00 in Luckan and 13:00 – 15:00 in Kirkkonummen kuntatalo. Practice your interview skills in a simulated job interview.

How it works:In the simulated job interview you get to practice your interview skills together with an interviewer. The simulated interview is identical to a real job interview but the job is invented.Before the interview start you will get to choose between three invented jobs to apply for. You get 10 minutes of preparation. After the preparation the interview starts and it will take 15 minutes.When the interview is over you will get feedback on how it went. You will get tips about what you can develop and work on for future  job interviews. Book an appointment by sending an email to heidi.ostling@luckan.fi.

Improve your language skills at Luckan

Red Cross: Finnish language cafe:

Red Cross organising Finnish language cafe in Luckan from September onwards. Please find below the course timing and locations

Tuesday  from 15-17

Place: Toimarin myymälä, Kirkkoharjuntie 1 (Kelaa vastapäätä)

Wednesday  from  17-19

Place : Luckan, Saloviuksentie 3

Thursday   from 15-17

Place:  Toimarin myymälä, Kirkkoharjuntie 1 (Kelaa vastapäätä)

Saturday  from  12-14

Place : Luckan, Saloviuksentie 3

For more information:  Helena Elomaa,
helena.elomaa@gmail.com   phone. 040 588 6434

 

Guidance Services :

Tony Khalil will be available for guidance services in Luckan every Tuesday, Thursday  from 12:00 to 16:00. You can book an appointment by clicking on the link bellow

http://integration.luckan.fi/information-and-guidance/appointment/.

Wednesday and Friday from 9:00 till 17:00.

For more information contact tony.khalil@luckan.fi

LUKAS project: Guidance in groups for young jobseekers

Luckan in Kirkkonummi provides counselling in smaller groups for young people between 18 – 29 years in search for a job.

During the group counselling sessions we are going to write CV:s, practice interview techniques and discuss important facts to think about during the job hunting process. Lecturers from working life will participate in some of the group sessions.

The group counselling is continuos every second week (80 min per session) and continues until the participants find a job.

Are you interested?

Contact heidi.ostling@luckan.fi for enrolment and to get more information.

Bella 

Luckan Kyrkslätt och Kyrkslätts svenska församling leder tillsammans en Bella – grupp för flickor, just nu för flickor i åk 7 – 9. Bella-gruppen är en grupp för alla flickor. Under Bella-gruppträffarna lär vi oss att stå upp för, motivera och uttrycka våra åsikter, sätta gränser, se möjligheter och utveckla vår beslutsförmåga. Under hösten 2017 träffas Bella-gruppen ca. 10 gånger på måndagar under 1,5 timmar. Under varje träff diskuterar vi kring ett visst tema bland annat självkänsla och självförtroende, kränkningar och trakasserier, kärlek, vänskap, livsstil, rättvisa och orättvisa med mera. Vi arbetar med praktiska övningar till exempel forumspel och värderingsövningar. Genom att arbeta med de här övningarna blir vi medvetna om våra tankar och känslor. Vi kan bearbeta och reflektera över våra attityder och på detta sätt lära känna oss själva bättre. En god självkännedom leder till en ökad säkerhet i att göra självständiga val vilket kan underlätta oro för framtiden och oro över att välja rätt till exempel gällande framtida studier.

Bella är en av EU prisbelönt verksamhet och verksamheten har funnit i Sverige i 20 år. Under hösten 2017 har de första handledarutbildningarna hållits på svenska i Finland och nu ser bland de första svenskspråkiga Bella-grupperna dagens ljus.

Om du är intresserad av att delta i grupperna och för att få information om när nya grupper startar kan du kontakta gruppledarna Heidi (heidi.ostling@luckan.fi, 09 2963830) eller Anna (anna.laasio@evl.fi, 050 3761487).

Luckan Guidance program Spring 2018 

Events and informations sessions program will be published soon. Stay tuned !

 Kirkkonummi Job days 20.02.2018 at 15.00
Are you unemployed or searching for a part-time job or full-time job? Please join us and meet potential employers.
Address: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

 

 

UNGDOMSAKADEMIN LUCKAN

Here is the autumn program for Ungdomsakademin Luckan at Luckan in Kirkkonummi. All the events are in Swedish. The events are for young in the age of 13 – 29. In december we organize a training for professionals within the youth sector. Welcome to join our events! All the events are in Swedish.

Tässä on Ungdomsakademin Luckanin syksyn ohjelma. Ohjelmat ovat suunnattu 13 – 29 v. nuorille. Joulukuussa järjestämme jatkokoulutuksen nuorisoalan ammattilaisille. Kaikki ohjelmat ovat ruotsinkielisiä. Tervetuloa mukaan!

Contact heidi.ostling@luckan.fi for enrolment and to get more information.

KYRKSLÄTT PROGRAM HÖSTEN 2017

 

Ätstörningar, kroppsbild och media

Ira Zetterborg och Julia Backman från Ätstörningscentret besöker Luckan och föreläser om ätstörningar. Föreläsningen berör ämnena media, kroppsbild och ätstörningar. Ira och Julia berättar bland annat om kroppsidealens inverkan på den egna kroppsbilden och om hur man kan hantera krav på kroppsideal man kan uppfatta att samhället ställer. Föreläsningen är riktad till ungdomar. Anmäl dig senast 01.11 via: ungdomsakademin.fi/kalender.

December Måndagen 11.12.2017 kl. 15.45 – 19.45

Respekt-utbildning för professionella

Respektutbildningen är en fortbildning för professionella inom ungdomssektorn. Under fortbildningen presenteras respektmaterialet som handlar om interaktiva och diskriminationsförebyggande metoder vilka kan användas i arbetet med unga. Under workshopens gång går vi igenom materialet och deltagarna i fortbildningen får ta del av praktiska övningar som kan användas med ungdomsgrupper. Tillfället riktar sig till de som arbetar med unga, studerande inom det sociala området men också till allmänt intresserade av ämnet. Ungdomsinformatör Mirjam Malik från Ungdomsakademin Luckan föreläser. Anmäl dig senast tisdagen den 04.12.2017 via kalendern på ungdomsakademin.fi. Fortbildningen äger rum i Winellska skolan.

Alla evenemang äger rum i Luckan Kyrkslätt (Saloviusvägen 3, 02400 Kyrkslätt) om inte annat anges i evenemangsbeskrivningen.

Mera information hittar du via: www.ungdomsakademin.fi och http://kyrkslatt.luckan.fi/ungdomsakademin/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s